انکار آفتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1393

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : شجاعی، سید مهدی

انکار آفتاب

انکار آفتاب

 

‏انکار چشم تو ‏

‏                 انکار آفتاب‏

‏انکار زندگی است‏

‏در کشتی نگاه تو‏

‏آرامشی است که انسان‏

‏انگار‏

‏با نوح در کناره نشسته است‏

‏تو ‏

‏تولد دوباره خاکی‏

‏در قامت بهار‏

‏تو ‏

‏نیاز جامع عشقی‏

‏که ذوالفقار علی (ع)‏

‏در اشاره خورشید چشمهای تو‏

‏                                     پنهان است‏

‏پیش تر‏

‏از آنکه بیایی‏

‏ما، در میان جنگل یلدای قرنها‏

‏در خاکدان نفس‏

‏با فکرهای منجمد مغروق‏

‏                              در دروغ‏

‏خورشید‏

‏از یادمان گریخته بود انگار‏

‏در پیله های نکبت‏

‏در انتظار مرگ‏

‏با گام های آبله‏

‏                 می چرخیدیم‏


و جهان با ما‏

‏و ما با جهان‏

‏خرناسه می کشیدیم‏

‏و نجابتمان‏

‏در تماشاخانه های تمدّن‏

‏                           به تاراج رفته بود‏

‏تو آمدی‏

‏و آفتاب با تو‏

‏در یادها نشست‏

‏ما‏

‏از خوابهای قرون‏

‏                     برخاستیم‏

‏و جهان نیز‏

‏به اقتدای چشم تو قامت بست‏

‏انکار تو‏

‏انکار چهارده خورشید‏

‏انکار شکستن ستونهای کسراست‏

‏عزیزالله زیادی‏

‏برق نگاه تو‏

‏وقتی کبوتران ‏

‏در اوج آبی پویای عصمتت ‏

‏                              پرواز می کنند‏

‏و لاله ها‏

‏با ژاله های گرم تو‏

‏                     پر باز می کنند‏

‏وقتی شکوفه ها‏

‏در هرم آفتاب تو‏

‏                 پر بار می شوند‏

‏وقتی کلیم‏‏از خاطرۀ صلابتت اذن دخول می گیرد‏

‏و ز یک فروغ جلوه تو ـ روح خدا ـ ‏

‏                                           به خاک می افتد‏

‏وآنگه خلیل‏

‏           از کارگاه خشم تو مأمور می شود‏

‏وقتی که صاعقه‏

‏                    ـ برق نگاه تو ـ بر شب‏

‏                                 شمشیر می زند‏

‏و عشق‏

‏          ـ کوزه کوچک ـ‏

‏          از چشمه زلال تو سرریز می شود‏

‏وقتی کلام تو‏

‏                بر حجم وسعت تاریخ‏

‏                                       تار بلوغ می پیچد‏

‏و جای، جای زمین‏

‏                  از عطش گامهای تو فریاد می زند‏

‏وقتی فرشتگان بر گرد بام تو هر شب‏

‏                                          سرود می خوانند‏

‏و قطره های وضویت‏

‏                      جواز صادق صبح است‏

‏و عقل، یاغی غواص‏

‏                      در عمق باورت‏

‏                                          گمراه می شود‏

‏من ذره جسارت وامانده در کلام‏

‏تو را چگونه بگویم؟‏

‏چسان مسیر شعر تو پویم؟‏


‏ ‏

‏                                                             سید مهدی شجاعی‏

‎ ‎