آفت ویرانگر کشور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1390

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

آفت ویرانگر کشور

آفت ویرانگر کشور 

‎ ‎

‏11 / 11 / 90- یادگار امام گفت: برای اینکه بدانیم انقلاب چقدر توفیق داشته است، باید بداینم روح اخلاق در جامعه چقدر تحقق پیدا کرده است؟‏‏ ‏‏حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی که  در هیجدهمین گردهمایی پیشکسوتان جهاد و شهادت در جمع سرداران دوران دفاع مقدس سخن می گفت؛ به تبیین فلسفی دلایل پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و در مقدمه تحلیل خود گفت: در بیان فلسفی، هر معلولی، 4علت دارد که اجزای علت تامه اش می باشند؛ علت اولی، علت مادی است یا همان ماده ای که  معلول از ان حاصل می شود علت دوم، علت صوری است که همان صورت و نقشه ای است در ذهن فاعل وجود دارد و مطابق با ان معلول حاصل می شود. علت سوم، علت فاعلی است که هر پدیده ای، نیاز به فاعلی برای به وجود آمدن دارد. علت چهارم، علت غایی است که همان هدف و انگیزه ای است که باعث می شود فاعل در صدد احداث معلول بر اید. و به همین سبب است که می گویند علت غایی علت فاعلیت فاعل است. اگر هریک از این چهار علت نباشد، این معلول پدید نمی آید‏‎.‎‏ ‏

‏یادگار امام با بیان اینکه علایل چهارگانه، علاوه بر معلول های طبیعی، درباره معلول های اجتماعی هم صادق است، گفت: انقلاب اسلامی یک معلول اجتماعی است که به عنوان هویتی تحقق یافته در عالم واقع، باید علل چهارگانه پیدایش آن را بررسی کرد. علت مادی پیدایش ‏


‏انقلاب مردم بودند. علت فاعلی، امام بود که به مانند یک نجار و معمار، انقلاب را بنیان گذاشت. تعابیری مثل "معمار کبیر انقلاب" ریشه در این واقعیت فلسفی دارد. امام در انقلاب، از عنصری بنام مردم استفاده کرد و پدیده ای بنام انقلاب را بوجود آورد‏‎.‎‏ ‏‏وی ادامه داد: علت صوری انقلاب، "جمهوری اسلامی" بود. همان چیزی که امروز در قانون اساسی متبلور شده است. البته ممکن است در طول زمان، اجزای آن عوض شود اما چارچوب اصلی یا علت صوری آن همان جمهوری اسلامی است‏‎.‎

‏سیدحسن خمینی علت غایی انقلاب اسلامی را اجرای تعالیم اسلامی خواند و اظهار داشت: علت غایی انقلاب باید با توجه به فاعل، ماده و صورت آن، تبیین می شود. بی تردید یکی از مهم ترین غایات انقلاب اسلامی، اجرای تعالیم اسلامی بود. هیچکس نمی تواند انقلاب سال 57 را تحلیل بکند و به این نتیجه نرسد که یا تنها هدف این معلول و یا یکی از مهمترین اهداف آن، اجرای تعالیم اسلامی بود‏‎.‎

‏یادگار امام ادامه داد: باید پرسید این اسلام چه چیزی در دل خود داشت که مردم را به وجد و حرکت درآورد؟ قبل از انقلاب هم افراد بسیاری از اسلام گفتند اما امام کدام قطاع و بخش فراموش شده اسلام را مطرح کرد و با ارایه ان مردم را به صحنه آورد؟‏‏ ‏‏سیدحسن خمینی در ادامه به تبیین عناصر اصلی قرائت امام از اسلام پرداخت و اظهار داشت:تعالیم اسلامی دارای یک کالبد و یک روح می باشند. یکی از مهمترین اجزای کالبد تعالیم اسلام که به عنوان علت غایی انقلاب اسلامی به مردم معرفی شد ، استقلال بود. این دستور صریح اسلام که می گوید نباید مسلمان ها تحت سلطه باشند. "الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه" اصل اساسی اسلام است. جامعه اسلامی نبیاد وابسته به غیر باشد‏‎.‎

‏وی افزود: مسلمان نباید محتاج هیچ جامعه کفر بنیاد باشد. ممکن است با دیگران تعامل داشته باشد اما حتما باید بتواند در ابعاد مختلف روی پای خود بیاستد. باید همواره بتواند سرنوشت خود را تعیین کند‏‎.‎

‏ وی افزود: قطعا یکی از آرزوهای ملت ایران پس از انقلاب 57، استقلال بود. در تاریخ ‏


‏ایران از مشروطه به این طرف، هیج حادثه ای نیست که تنها یا مهمترین عامل تاثیر گذار آن، عامل خارجی نباشد. ملت ایران، استقلال را مانند یک عقده تاریخی دنبال می کرد و آن را در تعالیم اسلام یافت‏‎.‎

‏یادگار امام عنصر دوم را آزادی عنوان کرد و اظهار داشت: در اسلام کرامت انسان، در آزادی او است. به فرموده علی (ع)،  خدواند انسان را آزاد آفریده و نباید بنده دیگری باشد. آزادی به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر اسلامی، در شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تحقق یافته است‏‎.‎

‏سیدحسن خمینی، عنصر سوم را پیشرفت و عدالت دانست و گفت: بسیاری فکر می کنند پیشرفت و رفاه، جزو تعالیم اسلامی نیست. در حالی که باید گفت اینها اساسی ترین عالم اسلام است. دین اگر واقعی باشد باید به مسائل توجه کند‏‎.‎‏ ‏

‏وی افزود: حدیث نبوی می گوید؛ کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر به کفر می انجامد نه حتی شرک. فقیر مشرک نمی شود بلکه وجود خدا را بکلی انکار کند‏‎.‎‏ ‏‏وی در ادامه اظهار داشت: امام همه ابعاد تعالیم اسلامی را نشان داد. زکات و نماز و روزه جزو تعالیم اسلام هستند اما همه تعالیم اسلام نیستند. اینها همه، دین هست اما همه ی دین نیست. مردم در پیشانی بلند و در سیمای رهبر کبیر انقلاب، تعالیم اسلام را دیدند اما نه تعالیمی که نشانه تحجر و وابستگی و عقب ماندگی بود. مردم در پیشانی امام، دینی را دیدند که رفاه و پیشرفت و آزادی و استقلال اساس آن بود. نگاهی به شعارهای آن روز به راحتی می تواند شاهد این مدعا باشد: فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم / نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم‏‏ ‏‏یادگار امام ادامه داد: شعارهای آن روز را باید تحلیل محتوایی کرد. ممکن است آن روز این شعارها را کسی با این تحلیل ها بکار نمی برد اما در پس این شعارها، حقایق زیادی وجود دارد‏‎.‎‏ ‏‏سید حسن خمینی در ادامه در تبیین علت غایی انقلاب اسلامی، به تعمیمی تاریخی از عصر رسالت اشاره کرد و اظهار داشت: هدف انقلاب هرچه بلند باشد به بلندی بعثت نبی اکرم نیست. پیامبر می فرماید انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث شده ام که مکارم اخلاق را در جامعه کامل ‏


‏کنم. آن چیزی که غایت اصلی انقلاب ما است این است که همه انسان ها و تک تک اجزای جامعه و در مجموع خود جامعه، بهتر شود‏‎.‎

‏وی در ادامه با بیان اینکه باید توفیق انقلاب را با هدف نهایی آن بسنجیم، گفت: باید بدانیم تک تک افراد جامعه چقدر خوب شده اند. باید بپرسیم، آیا تک تک ما خوب بوده ایم؟ آیا چنین بودیم که اگر کسی از ما انتقاد کرد، از مرز اخلاق فراتر نرویم؟‏‏ ‏‏یادگار امام ادامه داد: بی ادبی ریشه جامعه را می خشکاند. کینه جامعه را نابود می کند. ما یاد گرفته ایم به محض اینکه با طرف مقابل صحبت می کنیم اول بگوییم مردک و بعد با او حرف بزنیم‏‎.‎‏ ‏

‏سید حسن خمینی افزود: اگر با هم اختلاف داریم، چرا باید به هم بی ادبی کنیم؟ بی ادبی کینه را رشد می دهد و وحدت را از بین می برد و اقتدار ملی را نابود می کند و آن وقت، درهای جامعه بسوی بیگانه باز می شود. بیگانه از دل های ما وارد می شود نه از مرزهای کشور‏‎.‎‏ ‏‏وی تاکید کرد: باید برای نیل به اهداف غایی انقلاب، جلوی بی ادبی ها را بگیریم. کسانی که بی ادبی می کنند دانسته یا ندانسته، درها را به روی بیگانه ها باز می کند.به قول ان شاعر: چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟ حانه اش ویران باد‏‎.‎

‏یادگار امام به نقل از امام گفت: یکی ار رموز پیروزی انقلاب، وحدت بود و همین وحدت رمز بقای انقلاب است. باید موانع وحدت را از بین ببریم یکی مهمترین موانع وحدت، بداخلاقی است‏‎.‎

‏سیدحسن خمینی اظهار داشت: یکی از مهمترین نشانه های بی اخلاقی، دروغ است که در جامعه ما رایج است. تهمت دیگر عنصر بداخلاقی است که متاسفانه در جامعه ما رواج دارد‏‎.‎‏ ‏‏ ‏‏یادگار امام در ادامه گفت: مبارزه با بی اخلاقی، با‏‏ ‏‏اخلاق امکان پذیر است نه بی اخلاقی. رهبر معظم انقلاب روزی گفتند با دست کثیف نمی شود شیشه ای را تمیز کرد.این واقعیت است و با بی اخلاقی نمی شود مقابل بداخلاقی ها و بی اخلاقی ها ایستاد . و از همین جاست که من می گویم کدام جمع شایسته تر از پیشکسوتان جهاد و شهادت هستند که پیشگامان اخلاق در جامعه ‏


‏باشند؟‏

‏وی افزود: هر یک از پیش کسوتان عرصه جهاد و شهادت، یک حوزه نفوذ دارند و باید از این حوزه نفوذ برای بسط اخلاق و جلوگیری از بداخلاقی استفاده کنند‏‎.‎‏ ‏‏سیدحسن خمینی ادامه داد: آنچه آفت این کشور است و در صورت تدام حتما جامعه را از بین می برد، بداخلاقی ها است. غیبت، دروغ، تهمت، بدخواهی، کینه، بغض، حسد و... جـــامعه را تبـــاه می کند‏‎.‎

‏یادگار امام اضافه کرد: امام قبل از اینکه مدرس اصول و فقه باشد، مدرس اخلاق است. به نوشته مرحوم مطهری، شاگران امام همواره در حوزه اشراق او بودند‏‎.‎‏ ‏‏ ‏‏وی در پایان خاطرنشان ساخت: اخلاق گفتنی نیست عمل کردنی است. به قول ابوسعید ابوالخیر، همه باید برخیزیم و برای خدا یک گام به جلو برداریم تا جامعه از بداخلاقی رهایی یابد‏‎.‎‏ ‏‏گفتنی است مجمع پیش کسوتان جهاد و شهادت نام اجلاسیه ای است که از فرماندهان لشکر های سپاه و ارتش و همچنین مسیولین اصلی دفاع مقدس تشکیل یافته است . در مراسم یاد شده علاوه بر سردار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوره دفاع مقدس و امیر ملک زاده فرمانده وقت ارتش جمهوری اسلامی ، جمع زیادی از قرماندهان جنگ هشت ساله حضور داشتند‏‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎