موج خروشان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : هراتی، سلمان

موج خروشان

«موج خروشان»

‏مثل درخت و سنگ‏

‏در رهگذار باد‏

‏در انتظار آمدنت ایستاده ایم‏

‏فردا به شهر نور می آیی ‏

‏از راه روستا ‏

‏از راه آفتاب‏

‏با دشمنان چو موج خروشان‏

‏با ما ولی‏

‏به مهربانی یک جویبار نرم ‏

‏رفتار می کنی. ‏

  شادروان سلمان هراتی

‎ ‎