دو قطعه شهر از سیف الدین الدسوقی شاعر معاصر عرب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1376

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

دو قطعه شهر از سیف الدین الدسوقی شاعر معاصر عرب

دو قطعه شعر از سیف الدین الدسوقی شاعر معاصر عرب