مجله کودک 135 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 135 صفحه 15

تعریف کنم . در سال های آغاز انقلاب ، نام خیلی از خیابان ها به نام شهیدان تغییر پیدا کرد . درست هم همین بود ، چون هیچ کس به اندازه شهیدان به گردن ما حق ندارد . یادم می آید که نام خیابان ما هم (خیابان حسابی ) تغییر پیدا کرده بود . اما وقتی که این خبر به حضرت امام رسید . ایشان دستوری برای شهرداری نوشتند و در آن به این حدیث اشاره کردند : مداد العلماء افضل من دماء الشهدا ... یعنی قلم عالمان برتر از خون شهیدان است .... به این ترتیب دوباره نام خیابان ما را حسابی گذاشتند . هم مرحوم پرفسور حسابی و هم خود من بسیار تحت تأثیر نوع برخورد امام با موضوع علم و دانش قرار گرفتیم . امام عزیز همواره برای آقای حسابی احترام خاصی قایل بودند در یک مجلس ، تا آقای حسابی ننشستند . امام حاضر به نشستن نشدند .» پژو لیون پژوی لیون ساخته شده در سال 1905 میلادی هر چند تک سیلندر بود . اما در نمایشگاه پاریس در این سال مورد استقبال مردم قرار گرفت . در این سال اوژن پسر عموی پژو درگذشت و پژو به اتفاق سه پسر خود به انجام کارهای 2 کارخانه مشغول شدند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 135صفحه 15