مجله کودک 433 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام خمینی (س) در طول اقامتشان در نجف اشرف، در یکی از کوچههای شارع الرسول مانند صدها طلبه معمولی، در خانهای ساده و محقر، اجارهنشین بودند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، چه ایامی که در قم بودند و چه در زمانی که در تهران بهسر میبردند، مستاجر بودند. ایشان در منزل قدیمی آقای جمارانی نیز ده سال اقامت خود در تهران را همچون بسیاری از مستضعفان به صورت مستاجر زندگی میکردند. Õ نام هواپیما: کینگ کبرا Õ کشور سازنده: آمریکا Õ موتور: آلیسون

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 4