مجله کودک 433 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 6

مصطفی رحماندوست اندیشههایرنگین سبز سبز فکر کن چونکه بهار آمده از همه جای زمین سبزه به بار آمده  زرد و سرخ فکر کن رنگ گل سرخ و زرد فصل قشنگ بهار آمد و هنگامه کرد Õ طول بال: 9 متر و 96 سانتیمتر Õ اسلحه: یک اسلحه 37 میلیمتری ـ 4 اسلحه 7/12 میلیمتری ـ 227 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 6