مجله کودک 433 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 10

امیرمحمدلاجورد شیشه و شیشهبُر شیشهها کاربردهای بسیار متنوع و گوناگونی دارند. از شیشهای که به عنوان پایه، چیزی کوچک را زیر میکروسکوپ نگاه میدارد تا شیشهای که عکس داخل قاب روی دیوار را محفوظ میکند. از شیشه روی ساعت تا آینهای که خود را در آن میبینم. از بدنه آکواریوم تا... اما یکی از موارد پر مصرف شیشه استفاده در پنجره خانههاست. نور فضای داخل خانهها در گذشتههای دور وقتی هنوز شیشهها نبودند چگونه بوده است و نقش شیشهها در دلباز بودن خانهها تا چه حد است؟ اکنون حضور بیچون و چرای شیشه در بناها باعث شده که تقریباً در هر محلهای یک مغازه شیشهبری وجود داشته باشد. دیدار این هفته دوست با علیرضا درودیان، شیشهبر محله ماست. Õ نام هواپیما: 29 ـ B (بوئینگ) Õ کشور سازنده: آمریکا Õ موتور: رایت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 10