مجله کودک 433 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 433 صفحه 13

بیرون. Õ یکی از شیشههای بالای ورودی معازهتان هم که معلوم است مدتهاست شکسته. تصمیم ندارید آن را عوض کنید؟ خب حالا دیگه فعلاً!. Õ با مشتریهایتان هم همینگونه حالا دیگه فعلاً رفتار میکنید؟ مسلم است که نه. در طول مدتی که قرار بود برای میز تلویزیون خودمان یک شیشه ببرم فکر میکنید چند هزار شیشه برای مشتریهایم بریده باشم؟ حساب مشتریها فرق میکند. حکایت همان کوزهگر است. Õ اگر بچهها در حین بازی فوتبال شیشه یکی از خانهها را بشکنند حتماً کلی خوشحال میشوید. نه والله. Õ راستش را بگویید. هم بچهها ناراحت میشوند و هم صاحب خانهای که شیشهاش شکسته. اما در این بین شما که خوشحال میشوید. نه والله. اگر منظورتان به سودی برمیگردد که از این کار عاید ما میشود باید بگویم که ما از فروش یک شیشه که سود چندانی نمیبریم. خیلی وقتها رفتن و اندازه گرفتن و آمدن و بریدن و بردن و نصب یک شیشه صرف چندانی ندارد. یا مثلاً یک مشتری میآید و یک قاب عکس کوچک در دست دارد که شیشهاش شکسته شده و میخواهد آن را عوض کند. چنین کارهایی چندان سودی ندارند اما کار آنها را انجام میدهیم تا مشتریها از دستمان راضی باشند ضمن اینکه بعداً ممکن است کارهای دیگری برایمان بیاورند. به جای شکسته شدن یک شیشه مثلاً در بازی بچهها، از این خوشحال میشویم که ساختمانسازیهای بیشتری صورت بگیرد و یک مشتری شیشههای کل ساختمانش را به ما سفارش دهد. Õ اگر امشب که به خانه میروید ببینید که یک بچه زده و یکی از شیشههای خانهتان را شکسته با گوشش چکار میکنید؟ آن را نمیپیچانید؟ نه، کاری که او کرده درست نیست اما من هم چنین کاری را نمیکنم. Õ به سراغ پدرش هم نمیروید و پول شیشه را از او نمیگیرید؟ این کار را هم نمیکنم. البته اگر خودش بیاید و بخواهد پول شیشه را بدهد آن را قبول میکنم. Õ شما چند فرزند دارید؟ نگار، یازده ساله و نادیا، چهار ساله. Õ نام هواپیما: J 24 ـ B (بوئینگ) Õ کشور سازنده: آمریکا Õ موتور: پرات و ویتنی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 433صفحه 13