جلوه بر بام افق ...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1396

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

جلوه بر بام افق ...

 

جلوه بر بام افق...

‏ ‏صبح از هرم نفسهای تو برمی خیزد‏


slide8856

ماه هرشب به تماشای تو برمی خیزد‏

‏آه! خورشید که سرسلسلۀ خوبان است‏

‏رخ چو بنمایی، برپای تو برمی خیزد‏

‏تا شبی می گذری، قافله ای آیینه‏

‏پی تکرار قدمهای تو برمی خیزد‏

‏آفتابست رخت، زلف تو یلدایی ژرف‏

‏آفتاب از دل یلدای تو برمی خیزد‏

‏تا تو از طاق تب آلود شفق می ریزی‏

‏یک زمین لاله به بالای تو برمی خیزد‏

‏می شود خلوت دنیا پر موسیقی ذوق‏

‏از دم عشق، چو آوای تو برمی خیزد‏

‏باز بربام افق جلوه نما، تا بینی‏

‏که جهانی به تماشای تو برمی خیزد‏

‏ ‏

‏ ‏                            ‏مصطفی علیپور‏

‎ ‎