شمس منور
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1396

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : بهداروند، اکبر

شمس منور

 

شمس منوّر

‏ ‏

ای آفتاب خوبان! میجوشد اندرونم

‏باز نشسته یاد تو، در دلِ درد جوی من ‏

‏پنجۀ غم بیفشرد بی تو دگر گلوی من‏

‏پای بنه به میکده تا برهم ز غمکده‏

‏بو که شراب بیغشی برچکد از سبوی من‏

‏گر به محبتی شبی پا بنهی به دیده ام‏

‏با رخ شب فروز تو مهر دمد ز کوی من‏

‏ای تو بشیر هر خوشی، روح نواز و دلکشی‏

‏بادۀ ناب و بیغشی، دیدنت آرزوی من‏

‏حاصل عمر من تویی، گوهر جان من تویی‏

‏در صدف سخنوری، حاصل جستجوی من‏

‏بال زنم به سوی تو، تا برسم به کوی تو‏

‏هست غبار کوی تو، شبنم آبروی من‏

‏ ‏

‏ ‏

‏                                   اکبر بهداروند‏

‏ ‏

 

‎ ‎