حضور 101
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1396

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

حضور 101

بسم الله الرحمن الرحیم


جلد کوچک 101

‏ 

‏ ‏

صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

مدیرمسئول و سردبیر: دکتر حمید انصـاری

زیر نظر هیئت تحریریه (حمید انصاری، سید علی محمد بشارتی، محمد علی خسروی، علی کمساری، فیروز دولت آبادی، منوچهر اکبری، محمد  مقدم، نجفقلی حبیبی، سهراب هادی، ابوالفضل مروی)

قائم مقام سردبیر و مدیر داخلی: حجت الاسلام و المسلمین علی کمساری

هماهنگی، تدوین و اجرا: ابوالفضل مـروی

‎ ‎

طراحی و تنظیم جلد: سید جواد جلالی، ارسلان عبدالرحمان

لیتوگرافی: مؤسسة چاپ و نشر عروج

طراحی و صفحه آرایی: سمیه شاه حسینی (چاپ و تبلیغات فانوس)

تک شماره 2000 تومان

‏ ‏

● نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است   

● مقالات ارسالی مسترد  نمی گردد 

● حضور در ویرایش و اصلاح مقالات آزاد است.

   نشانی: تهران  ـ خیابان شهید باهنرـ خیابان یاسرـ خیابان سوده ـ نبش کوچه شمیرا ـ ساختمان  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ـ تلفن: 22288693  فاکس: 22281671

‎ ‎