مجله خردسال 27 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 21

6) پرنده گفت: «من که پرنده نیستم. من میمون خرطومی هستم، ببین چه بینی بزرگی دارم!» 5) گوریل گفت: «ای پرنده­ی بدصدا پرواز کن و از جنگل من برو!» 7) و در حالی که از بالای درخت می­پرید فریاد زد: «خیلی هم خوب می­پرم! اما فراموش نکن که من پرنده نیستم!» 8) میمون خرطومی از آن­جا رفت. گوریل با خودش گفت: «هیچ کس باور نمی­کند که این پرنده میمون بود!» و دوباره به خواب رفت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 21