مجله خردسال 36 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 36 صفحه 10

رنگین کمان سه رنگ محمد حسن حسینی ببین رنگین کمان ها می شناسم یکی را رنگ او هفت تا نیست. خوب و زیباست اما جای رنگین کمان ها در دل آسمان است آن که من می شناسم می شود زد به آن دست بر تنش سبزی دشت سرخی لاله ها هست روی قلب سفیدش اسم خوب خدا هست تو همانی که گفتم پرچم سرزمینم تا جهان هست، باشی سربلندت ببینم.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 36صفحه 10