مجله خردسال 130 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 3

بامن بیا... دوست من سلام. من توت هستم. کوچولو و شیرین و خوش­مزه. وقتی ما توتها شیرین و رسیده می­شویم، یکی­یکی از درخت پایین می­افتیم. امروز من و بعضی از توتها از درخت پایین افتادیم. مورچهها آمدند و آنها را بردند. ولی من پیش تو آمدم تا با هم مجله را ورق بزنیم. پس دست مرا بگیر و با من بیا...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 3