مجله خردسال 130 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 10

باغ از تو شدآباد بیوک ملکی وقتی تو را دیدم گفتم چه زیبایی گفتم که شاید تو از نسل گلهایی گفتم که خورشیدی گفتم که مهتابی اهل بهشتی تو شیرین و پر آبی با شادی بسیار از شاخه ات چید م لپهای سرخت را با خنده بوسیدم ای میوه­ی خوش بو ای خنده روی شاد ای سیب سرخ من باغ از تو شد آباد

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 10