مجله خردسال 130 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 20

قصه­ی حیوانات 1) یک روز آفتابی و زیبا، وقتی شیرهای دریایی کنار آب خوابیده بودند... 2)ناگهان صدای عجیبی به گوش رسید و آسمان آبی، سیاه و پر از دود شد. 3) کوه،آتشفشان کرده بود و دود و آتش همه جا را گرفته بود. 4) همه با تعجب به آسمان نگاه می­کردند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 20