مجله خردسال 130 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 25

خردسالان دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1383 هرماه چهار شماره هر شماره 1700 ریال مبلغ اشتراک را به حساب جاری شماره­ی 5252 بانک صادرات شعبه­ی انقلاب کد 76 به نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه­ی شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب چهارراه کالج فروشگاه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شماره 962 امور مشرکان مجله دوست خردسالان ارسال فرمایید. فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کدپستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 25