مجله خردسال 130 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 130 صفحه 27

اون چیه که...؟ مصطفی رحماندوست اون چیه که بال داره و پا داره شاه نشده، اما ببین روی سرش یه تاج زیبا داره پر داره و نمی­پره با دو تا پا می­ره و می­ره صبح و غروب اذان می­ده خبر به این و آن می­ده مردمو بیدار می­کنه همه رو خبر دار می­کنه

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 130صفحه 27