مجله خردسال 131 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 13

بی دندون! مانا نیستانی بچهها من دیگه یادگرفتم که دندونهام رو تمیز نگه دارم. برای همین بابا قرار ه به عنوان جایزه منو ببره چلوکبابی... گیلی گیلی! ها ها ها! قلقلک دادم تا شما دندونهاش رو ببینید که هنوز چقدر کثیفه! ای وای! چرا دندونهام بیرون پرید؟! آخیش!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 13