مجله خردسال 152 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 17

ماهی فک ناهار در سرزمین یخ­ها خرس پنگوئن یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. در یک سرزمین سرد سرد و پر از برف، کنار یک دریاچه­ی یخ زده نشسته بود. تصمیم داشت برای ناهار یک گنده و چاق و چله بخورد. نمی­دانست چه طوری یخ دریاچه را بشکند که از راه رسید. روی یخ­ها بازی می­کرد که ناگهان یخ زیر پایش ترک خورد و افتاد توی آب. با خوش حالی جلو رفت و گفت: «حالا می­توانم یک بگیرم!» گفت: «این گودال آب را من درست کرده­ام و توی آن هم مال من است.»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 17