مجله خردسال 152 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 24

کاردستی - شکل­ها را از روی خط زرد قیچی کن. - کارت کوچک­تر را روی کارت بزرگ بگذار و از روی دایره­ی سفید آن­ها را با یک دکمه­ی فشاری به هم وصل کن. - کارت کوچک­تر را بچرخان تا غذای هر حیوان در مقابل آن قرار بگیرد. برای درست کردن این کاردستی یک عدد دکمه فشاری لازم است.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 24