مجله خردسال 152 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 27

اون کیه که ...؟ مصطفی رحماندوست اون کیه که محبتش یه رازه مثل فرشته­هاست قشنگ و نازه با بد و خوب بچه­ها می­سازه بجز خدا، بهتر از او کسی نیست خود خود مهربانی­ست

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 27