مجله خردسال 210 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده ی مهربان خردسالان دوست مجله خردسالان ایران صاحب امتیاز موسسه تنظیم و نشر امام (ره) با من بیا 3 ماه و مینا 4 نقاشی 7 فرشته ها 8 پدر بزرگ، مادر بزرگ 10 جدول 11 بازی 12 بزرگ ترها، شما هم رعایت کنید! 13 جوجو 17 قصه ی حیوانات 20 پدر من ... 22 کاردستی 24 فرم اشتراک 25 ترانه های آسمانی 27 پدر و مادر عزیز: این مجموعه ویژه خردسالان طراحی شده است. علاوه بر جنبه های آموزشی، تفریحی و سرگرمی ا، افزایش مهارت های عملی خردسالان از اهداف اصلی آن است. بریدن جدا کردن رنگ آمیزی حتی خط خطی کردن و هر گونه فعالیت پیش بینی نشده از طرف کودک می تواند به ایجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادی و رشد خلاقیت او کمک کند. او را در شیوه استفاده از مجله آزاد بگذاریم. تنها به عنوان پیشنهاد و راهنمایی در بعضی از صفحات مجله توضیحات کوتاهی درج شده است. مدیر مسول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء، مرجان کشاورزی آزاد مدیر داخلی: مارال کشاورزی آزاد تصویر گر: محمد حسین صلواتیان گرافیک و صفحه آرایی: کانون تبلیغاتی صدف آبی 8721692 لیتو گرافی و چاپ:مؤسسه چاپ و نشر عروج توزیع: فرخ فیاض امور مشترکین: محمد رضا اصغری نشانی: تهران - خیابان انقلاب، چهاراره کالج، شماره 962 نشر عروج تلفن:6701297 و 6706833 نمابر: 6712211

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 2