مجله خردسال 210 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 17

با معرفی شخصیت های داستان به کودک، از او بخواهید در خواندن داستان شما را همراهی کند جوجو جوجو ، مار، درخت، خرگوش، ماهی یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. ......... توی لانه بود که باد وزید و ........ را با خودش برد. ......... افتاد کنار رودخانه. او نمی دانست چه کار کند. ......... او را دید و گفت ......... این جا چه کار می کنی؟ ....... گفت باد آمد و مرا آورد این جا. ........... گفت: از رودخانه رد شو و به لانه برگرد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 17