مجله خردسال 210 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 210 صفحه 21

5- پلنگ کوچولو وقتی پدرش را سوار ماشین دید، تصمیم گرفت او هم سوار شود. 6- اما پدر به او گفت که این کار خیلی خطرناک است چون او هنوز کوچک است. 7- آن ها به خانه برگشتند. 8- پدر به او قول داد وقتی بزرگ تر شود، حتما او را سوار ماشین می کند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 210صفحه 21