مجله خردسال 280 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 280 صفحه 3

با من بیا . . . . دوست من سلام . من قورباغه هستم . من در یک برکه ی پر آب و زیبا زندگی می کنم . وقتی باران می بارد ، من روی برگ گل نیلوفر می نشینم و قور قور آواز می خوانم بعد در آب شیرجه می زنم و حسابی شنا می کنم . ما قورباغه ها ، زبان دراز و چسبنده ای داریم که با آن حشره های کوچک را می گیریم و می خوریم ! امروز پیش تو آمده ام تا در یک روز قشنگ بهاری ، با هم مجله ی دوست خردسالان را ورق می بزنیم . نقاشی کنیم و شعر و قصه بخوانیم . پس مداد رنگی هایت را بردار و با من بیا . . . .

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 280صفحه 3