مجله خردسال 292 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 292 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده ی مهربان دوست خردسالان صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) با من بیا .... 3 همسایهها 16 قورباغه و پری 4 گمشدهها 18 نقاشی 7 قصهی حیوانات 20 فرشته ها 8 بازی 22 آواز خروس 10 کاردستی 24 جدول 11 فرم اشتراک 25 سنگ، کاغذ، قیچی! 12 قصههای پنج انگشت 27 پدر و مادر عزیز، مربی گرامی این مجموعه ویژهی خردسالان طراحی شده است. علاوه بر جنبه های آموزشی، تفریحی و سرگرمی، افزایش مهارتهای عملی خردسالان از اهداف اصلی آن است. بردین، جدا کردن، رنگآمیزی، حتی خط خطی کردن و هر گونه فعالیت پیشبینی نشده از طرف کودک ، میتواند به ایجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادی و رشد خلاقیت او کمک کند. او را در شیوه استفاده از مجله آزاد بگذاریم. تنها به عنوان پیشنهاد و راهنمایی در بعضی از صفحات مجله توضیحات کوتاهی درج شده است. مدیر مسئول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین اعلاء، مرجان کشاورزی آزاد تصویرگر: محمدحسین صلواتیان گرافیک و صفحهآرایی: مجتبی صلواتیان لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج امور مشترکین: محمدرضا ملّازاده نشانی: تهران - خیابان انقلاب، چهار راه کالج، شماره 962، نشر عروج تلفن: 66701297، 66706833 نمابر: 66712211

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 292صفحه 2