مجله خردسال 365 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 365 صفحه 10

برف پروین دولت آبادی برف آمده شبانه رو پشت بام خانه برف آمده رو گل ها رو حوض و باغچه ی ما زمین سفید، هوا سرد ببین که برف چه ها کرد! رو جاده ها نشسته رو مسجد و گلدسته برف قاصد بهاره زمستان ها می باره سلام سلام سپیدی! دیشب ز راه رسیدی؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 365صفحه 10