مجله خردسال 411 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام. من ملاقه هستم. ملاقه یک قاشق بزرگ و گود است که با آن غذاهای آبکی را بر میدارند و در ظرفهای کوچکتر میریزند. غذاهایی مثل آش، آبگوشت و سوپ. من در آشپزخانه زندگی میکنم، اما وقتی که لازم باشد، سر سفره میآیم و برای همه، غذا میکشم! امروز نه آش داریم، نه آبگوشت! آمدهام تا همراه تو مجلهی دوست خردسالان را ورق بزنم، شعر و قصه بخوانم و بازی کنم! پس با من بیا ...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 3