مجله خردسال 411 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 10

دعای بارون افسانه شعبان نژاد مادربزرگ دعا کرد که باد و بارون بیاد از آسمون دوباره بارون دون دون بیاد دعاش به آسمون رفت ابر سیاه خبر شد بارون جَر جَر اومد باغچهی خونه تر شد

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 10