مجله خردسال 411 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 18

همسایهها دو تا حلزون با هم همسایه بودند. یک شب، یکی از آنها آنقدر خروپف کرد، آنقدر خروپف کرد که همسایهاش خانهاش را برداشت و از آنجا رفت. صبح وقتی حلزون از خواب بیدار شد، دید که دیگر همسایهای ندارد! تا به امروز هم کسی همسایهاش نشده! اما حلزون نمیداند چرا؟!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 18