مجله خردسال 411 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 23

و با او بازی میکرد. فیل هم میمون را خیلی دوست داشت و از کارهای او خندهاش میگرفت! یک شب، فیل خواب دید که با یک میمون، بالای درخت نشسته است! او تمام روز به خوابی که دیده بود میخندید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 23