مجله خردسال 411 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 27

ترانه­ها مصطفی رحمان دوست قل قل قل، قل می زنه سماور جان منه سماور قوری نشسته رو سرش دست قوری به کمرش قل قل قل : (( چای می خوری زود بیا! )) چای می خورم چه طعم و بویی داره، نوش جانم من عاشق قوری و قند و قل و استکانم!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 27