مجله خردسال 413 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 6

است که واکس می زنم!» و پیراهن سیاه و بلند یلدا را واکس زد . بعد چون خیلی دوست داشت به مهمانی برود گفت:« من هم می توانم به مهمانی بیایم؟» شب یلدا گفت:« معلوم است که می توانی!» هندوانه خیلی خوش حال شد . فوری خط های سیاهش را واکس زد و با یلدا به مهمانی رفت. همه آمده بودند . چتر، کفشدوزک و دوستانش. خانواده کلاغ ها و گورخر! این اولین بار بود که هندوانه به مهمانی می رفت . از آن به بعد هندوانه هر سال مهمان شب یلدا بود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 6