مجله خردسال 413 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 10

برف کله گنجشکی جعفر ابراهیمی برف کله گنجشکی مثل پنبه می بارد روی شاخه ها انگار باز پنبه می کارد من نشسته ام تنها در کنار این نرده نرده مثل پیراهن برف را به تن کرده از حیاط می آید جیک جیک گنجشکان روی برف می ریزم خرده ریزه های نان می خورند گنجشکان خرده ریز نان ها را گوش می کنم من هم جیک جیک آن ها را

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 10