مجله خردسال 413 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 18

شادی وقتی باران می آید گل های باغچه از شادی می خندند. وقتی بابا می آید من و مامان از شادی می خندیم . وقتی شادی می آید من و مامان و بابا و باران و گل ها داریم می خندیم!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 18