مجله خردسال 413 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 27

ترانه­ها مصطفی رحمان دوست سبز و بنفش صورتی آبی و قرمز و سیاه تلق و تولوق راه افتادن تا رسیدن کنار ماه ماه به همه سلامی کرد گفت : " چه عجب از این ورا ! این جا که خاکستریه شما کجا این جا کجا ؟! ابری که خاکستری بود گفت : " چه خوبه ! جانمی جون ! بیایید کنار هم باشیم تا رنگارنگ شه آسمون

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 27