مجله خردسال 430 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 430 صفحه 18

اردیبهشت باران می بارید. بهار گل می گفت و گل می شنید. و درخت ها از خنده جوانه می زدند. زمین پر از بوی بهشت بود، چون اردیبهشت بود.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 430صفحه 18