مجله خردسال 435 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 435 صفحه 27

مصطفی رحماندوست ترانه­ها مامان خوابیده لالالا، لالا لالا لالالایی خوابیده بالا من و تو تنها توی این اتاق لالایی می­گه سگه واق واق من و تو با هم تو رختخوابیم عروسک من بیا بخوابیم از صدای سگ خوابت نپره لالایی می­گه خوابت ببره

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 435صفحه 27