مجله خردسال 450 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 450 صفحه 10

مسافر محمد حسن حسینی برگ خشک زرد شد سوار باد دل ز شاخه کند تن به باد داد راه ساده بود دور هم نبود شد پیاده برگ زود زود زود ایستگاه یک: شاخه ی درخت ایستگاه دو: روی بند رخت

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 10