مجله خردسال 450 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 450 صفحه 24

کاردستی شکل را قیچی کن. دور آن ها را از پشت چسب بزن. و به تصویر قسمت دیگر بچسبان. سمت پایین شکل ها را چسب نزن! عروسک­های انگشتی را توی انگشتانت بگذار و با آن­ها نمایش بده!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 24