مجله خردسال 456 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 456 صفحه 27

ترانه­ها مصطفی رحماندوست موش اومده، موش گربه می­گه: «کوش؟» توی جوی آب آب نه، فاضلاب موش از رو زمین می­پره بالا گربه می­پره، موش رو بگیره می­بینه گنده است، ازش می­ترسه از اون جا می­ره از توی آن جو کثیف و سیاه با خنده می­گه موشه قاه قاه: «تا شهر کثیفه، ما قوی­تریم حتی گربه رو از رو می­بریم!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 27