مجله خردسال 460 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام. من میگو هستم و در دریا زندگی می کنم. غذای من گیاهان و موجودات کوچک دریایی است. پوست محکمی دارم که از سر تا دم مرا پوشانده است. من هم مثل ماهی خیلی مفید و خوش مزه هستم. یادت باشد، اگر میگو بخوری، قوی، با هوش و سالم میمانی! اما، الان نیامده ام که تو مرا بخوری! آمده ام که با هم مجله ی دوست خردسالان را ورق بزنیم و چیزهای تازه یاد بگیریم. پس دست مرا بگیر و با من بیا...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 3