مجله خردسال 460 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 19

عروسی فرشته ها، قورباغه های برکه را خواباندند. کرم های شب تاب دور تا دور برکه را روشن کردند. سنجاقک ها و شاپرک ها آمدند. عروسی پروانه ها بود!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 19