مجله خردسال 460 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 22

قصه حیوانات سوسک آبی به دنبال غذا بود. بچه های او توی لانه منتظر غذا بودند. سوسک آبی نزدیک رودخانه رفت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 22