مجله خردسال 460 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 24

کاردستی شکلها را قیچی کن. قسمتهای نقطه چین را تا بزن. به قسمتهای سفید چسب مایع بزن و آن را به طرف دیگر بچسبان. حالاحلزون تو آماده است.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 24