مجله خردسال 288 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 288 صفحه 10

باران · پروین دولت آبادی ابر سیاه ابر سفید رو آسمون پرده کشید. باران دانه دانه ریخت توی حوض خانه نشست رو برگ گل ها رو غنچه های زیبا رو بوته های گندم رو خانه های مردم برگ درخت را تر کرد. از شاخه ها گذر کرد باران دانه دانه آمد رو بام خانه

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 288صفحه 10