مجله خردسال 314 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 314 صفحه 10

قفس شیشه ای · محمد حسن حسینی خانه ات ماهی جان! روشن است اما حیف تو اسیری در آن روز و شب می چرخی توی این خانه ی تنگ جای تو اینجا نیست ماهی زبر و زرنگ هیچ دیوار و دری نیست در خانه ی تو همه جایش شیشه است راست، چپ، پشت، جلو این همه پنجره را کاش می شد وا کرد خانه ی تنگت را قد یک دریا کرد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 314صفحه 10