مجله کودک 35 صفحه 59
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 35 صفحه 59

((دوست نوجوان)) کجاست؟ بار فرصت داشته تا از نزدیک با دوستانش ملاقات داشته باشد. این فرصت اولین بار در بهمن ماه و در جشنوارۀ مطبوعات کودک و نوجوان (مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کودکان) است که در شماره­های پیش گزارش آن را خوانده­اید و دومین فرصت دهم تا بیستم اردیبهشت در نمایشگاه مطبوعات و کتاب فراهم شد. در طول برگزاری نمایشگاه، غرفه دوست در سالن 38 نمایشگاه بین المللی آماده بازدید بچه­ها و بزرگترها بود. اگر فرصت نکرده­اید که از این نمایشگاه دیدن کنید، باید بگوییم جایتان خالی بود، چون برنامه­های گوناگونی در غرفه برگزار شد: نمایش عروسکی، دیدار با شخصیتهای محبوب و حضور نویسندگان مجله در غرفه. دوستان بزرگواری هم بودند که دیدن آنها خستگی را از تن ما به در کرد. آقای دکتر معین، وزیر علوم از ما سراغ ((دوست نوجوان)) را گرفتند؛ ایشان همۀ شماره­های دوست را برای فرزندانشان خریداری می­کنند. آقای عبادی، مشاور وزیر آموزش و پرورش هم به ما خسته نباشید گفتند. دوستان دیگری هم آمدند و پیشنهاد داد و انتقاد کردند. خلاصه این که در طول نمایشگاه، اتفاقات زیادی افتاد که ما را به فعالیت بیشتر تشویق کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 35صفحه 59